UUV(Unmanned Underwater Vehicle) PBR �nsans�z Denizalt� Tasar�mlar�m
Tasar�m, modelleme, texture vs.. bana aittir. 3 alternafi mevcuttur Exploration Ke�if arac�, First Aid �lyard�m ve Saboteur yani sabotajc�.

F16 , PBR Low Poly Model
Modelleme, texture vs.. bana aittir. Çal��ma Devam Etmektedir. Roket ve tanklar hariç 568 tris.. Toplam 1.818 tris.

  • Local Video
  • Youtube Video
Leo
Tasar�m� Luigi Lucerelii'ye ait modellemesi bana ait olan bir çal��mam. Sadece Zbrush kulland�m.

Spice Prite
Tasar�m� modelleme texture bana aittir. Zbrush ve Substance Painter ile ürettim. Substance painter� ö�renme amaçl� yapm�� oldu�um bir çal��mayd�.

Worker
3dsmax , vray ve photoshop kulland�m, biped, rig ve morphlar� mevcuttur.

Murtaza
Tasar�m� bana ait olan kendi yapt���m bir scetch model. Sadece ZBrush kulland�m. Çal��ma bitmedi devam etmektedir.

Yumurcak
Tasar�m� bana ait olan kendi yapt���m bir scetchmodel. Sadece ZBrush kulland�m. Çal��ma bitmedi devam etmektedir.

Spi Droid
Tasar�m� bana ait olan bir ba�ka çal��mam. 3dsmax ve vray kulland�m, texture ve uv kaplamas� yapmad�m. Bone sistemi, ko�ma, y�r�me, ziplama hareketleri mevcut.Teodron Pixel Art çal��mamda kulland�m.

Cheff
3dsmax ,vray, zbrush ve photoshop